سال 89

 

صورتجلسه اولین شورای کمیته اخلاق پزشکی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

صورتجلسه دومین شورای کمیته اخلاق پزشکی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

صورتجلسه دومین شورای کمیته اخلاق پزشکی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

صورتجلسه دومین شورای کمیته اخلاق پزشکی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دومین جلسه کمیته اخلاق پزشکی در روز یکشنبه مورخ 27/04/1389 در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد و طرح های پژوهشی و پایان نامه های به شرح زیر مورد بررسی و توافق نظر قرار گرفت.

  • طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر مانی میر فیضی با عنوان: " بررسی مقایسه ای تاثیر دارچین و میوه قره قاط بر کاهش HbA1C و قند ناشتای بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 در شهر کرج در سال 2010"  مطرح شد و مشروط به کسب موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

الف) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

ب) کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها

ج) محرمانه بودن اطلاعات افراد

د) حصول اطمینان از اینکه تغییر دارو در روند درمان منجر به محرومیت آزمودنی ها از درمان استاندارد نشود.

و بر اساس صورتجلسه : پ – 1- 27/04/1389 ، کد 001 به طرح مذکور تعلق گرفت .

 

  • طرح دوم سرکار خانم دکتر مانی میر فیضی با عنوان:  "بررسی مقایسه ای تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در خانم های چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک " قرائت و مشروط به عدم تحمیل هزینه و کسب رضایت نامه کتبی آگاهانه از آزمودنی ها مورد تصویب قرار گرفت.

و بر اساس صورتجلسه : پ - 2 – 27/04/1389، کد 002 به این طرح تعلق گرفت.

 

  • طرح پژوهشی سرکار خانم اسماعیلی با عنوان: " بررسی تاثیر آموزش پرستاری بر دانش، نگرش و عقاید بیماران کرونری قلب در پاسخ به انفارکتوس میوکارد در بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجائی تهران " قرائت و مشروط به کسب موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

الف) تکمیل و تنظیم فرم رضایت نامه آگاهانه بر اساس فرمت پیشنهادی کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

ج) محرمانه ماندن نتایج آزمایشات ( حفظ اسرار بیماران )

در ضمن چون طرح پژوهشی فوق قبل از تاسیس کمیته اخلاق اجرا شده است ادامه طرح بر اساس رعایت مفاد کمیته بلا مانع است.

و بر اساس صورتجلسه : پ – 3 – 27/04/1389 ، کد 003 به این طرح تعلق گرفت.

 

  • طرح پژوهشی سرکار خانم شراره ضیغمی محمدی با عنوان: " بررسی ارتباط بین اختلالات خواب و اختلال عملکرد جنسی در مردان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب " قرائت و مشروط به کسب موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

الف) تکمیل و تنظیم فرم رضایت نامه آگاهانه

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

ج ) محرمانه بودن اطلاعات افراد

به دلیل اینکه طرح پژوهشی مذکور قبل از تاسیس کمیته اخلاق تصویب شده است ادامه طرح بر اساس رعایت مفاد کمیته بلا مانع است.

و بر اساس صورتجلسه : پ – 4 – 27/04/1389، کد 004 به این طرح تعلق گرفت.

 

  • طرح پژوهشی دوم سرکار خانم شراره ضیغمی محمدی با عنوان:  " مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش ایدز و پرستاران شاغل در بخش داخلی در مورد بیماران مبتلا به ایدز" قرائت و مشروط به کسب موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

الف) تکمیل و تنظیم فرم رضایت نامه آگاهانه

ب) عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها

مورد تصویب قرار گرفت و به دلیل اینکه طرح پژوهشی مذکور قبل از تاسیس کمیته اخلاق تصویب شده است ادامه طرح بر اساس رعایت مفاد کمیته بلا مانع است.

و بر اساس صورتجلسه : پ – 5 – 27/04/1389، کد 004 به این طرح تعلق گرفت.

 

  • طرح پژوهشی سرکار خانم منصوره تجویدی با عنوان: " بررسی رابطه سلامت معنوی با اختلالات روانی و اجتماعی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژورو همگروهان سالم " قرائت و مشروط به کسب موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

الف) فرم رضایت نامه آگاهانه کامل نمی باشد و لازم است تمامی موارد کامل شود و در صورت دادن هدیه به بیمار این مورد ذکر شود که به چه صورت می باشد.

ب) عدم تحمیل هزینه به بیمار و محرمانه بودن نتایج

و بر اساس صورتجلسه : پ – 6 – 27/04/1389، کد 006 به طرح مذکور تعلق گرفت.

 

  • پایان نامه جناب آفای مرتضی مقیمی اسکویی در رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزش در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان:  "تاثیر صعود به ارتفاع بالا متعاقب مکمل سازی کوآنزیم Q10 بر برخی از شاخص های استرس اکسایشی در سرم مردان کوهنورد " بررسی شد و با توجه به اینکه پایان نامه مذکور خاتمه یافته است و انجام آن قبل از تاسیس کمیته بوده مقرر گردید توسط جناب آقای دکتررحمانی داوری شود و در صورت تایید ایشان مورد تصویب قرار گرفته و لازم است نتیجه طرح را به اطلاع کمیته برسانند .

و بر اساس صورتجلسه : ت – 7 – 27/04/1389، کد 007 به طرح فوق تعلق گرفت.

 

  • پایان نامه جناب آقای پرویز ارشدی قالیباف با رشته تحصیلی تربیت بدنی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: " تاثیر یک دوره مصرف مکمل کراتین همراه با تمرینات قدرتی انفجاری بر تربیت بدن، قدرت عضلانی و توان انفجاری بازیکنان هندبال دانشگاهی " قرائت و به شرط احراز بند های زیر مورد تصویب قرار گرفت.

الف) تکمیل فرم رضایت نامه کتبی و آگاهانه

ب)عدم تحمیل هزینه به آزمودنی ها 

ج) محرمانه ماندن اطلاعات ذکر عوارض استفاده از کراتین

د) استفاده از نظرات پزشک متخصص و حصول اطمینان از اینکه دارو عوارض سوئی بر روی آزمودنی نداشته باشد و تمهیدات لازم برای رفع عوارض جانبی در نظر گرفته شود.

و بر اساس صورتجلسه : ت – 8 – 27/04/1389، کد 008 به طرح مذکور تعلق گرفت.

 

  • پایان نامه جناب آقای مهدی نیک منش با رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: " تاثیر یک دوره برنامه تمرینی مقاومتی بر سیستم ایمنی هومورال و برخی فاکتورهای دستگاه ایمنی کشتی گیران  بزرگسال استان مازندران " قرائت و مشروط به عدم تحمیل هزینه و کسب رضایت نامه کتیب آگاهانه از آزمودنی ها مورد تصویب قرار گرفت.

و بر اساس صورتجلسه : ت – 9 – 27/04/1389 ، کد 009 به طرح مذکور تعلق گرفت.

پ = پرستاری و مامائی                     ت = تربیت بدنی

حاضرین در جلسه :

1 – جناب آقای دکتر عباس احمدی – سرپرست محترم حوزه معاونت پژوهشی

2 – جناب آقای دکتر رامین خاکسار – ریاست محترم پزشکی قانونی شهر کرج

3 – جناب آقای دکتر غلامرضا بابائی– ریاست محترم دانشکده حسابداری و مدیریت (استاد آمار زیستی)

4 – جناب آقای ذبیحی سیف – کارشناس حقوقی واحد

5 – سرکار خانم دکتر مانی میر فیضی – ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی

6 – سرکار خانم مهناز شوقی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی

7 – سرکار خانم ماندانا گودرزی – رئیس اداره پژوهش دانشکده پرستاری و مامائی

امضاها پیوست می باشد.